.

Verden er under forandring, og det er vi også!

inConnect samarbejder med ansvarlige og innovative leverandører - læs blot her fra en af dem:

For at skabe en mere bæredygtig produktmediebranche sigter vi mod at reducere miljøaftrykket fra vores aktiviteter i hele forsyningskæden. Med vores langsigtede strategi "Rethinking Plastics 2030" har vi forpligtet os til at udfase al ny fossilbaseret plast fra vores produkter inden 2030. For at nå dette mål er vi nødt til at begynde at gentænke plast. Med inspiration fra Ellen MacArthur Foundation* skal vi ændre den måde, vi designer, bruger og genbruger plastik på. Der er tre ting, vi skal gøre: innovere, cirkulere og eliminere.

Vi ønsker at innovere ved at erstatte ny fossilbaseret plast med biobaseret plast og ved at finde nye materialer. Vi er nødt til at cirkulere ved at anvende genbrugsmaterialer, men også ved at genbruge, reparere og gentænke vores forretningsmodeller og retur muligheder. Vi vil eliminere ved at fjerne jomfrueligt fossilt baseret plastik fra produkter og emballage.

Førende med et godt eksempel

Vi vil til enhver tid guide dig gennem denne miljøvenlige overgang ved at gå foran med et godt eksempel og ved at inspirere dig til bedre valgmuligheder, som du kan tilbyde dine kunder. Vi anvender tredjepartsvalidering af vores ledelsessystemer, vi har partnerskaber med globale initiativer og er forpligtet til at overholde FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG 8, 12, 13, 14, 15 og 17).

Et godt eksempel på et partnerskab, som vi har indledt, er vores flerårige samarbejde med UNICEF Holland. Med dette partnerskab støtter vi UNICEF's Plastic Brick program, der har til formål at tilbyde fair betaling for indsamling af plastik og uddannelse i iværksætteri og støtte unge mennesker og kvinder i fattigere samfund. Programmet vil også bidrage til at løse problemet med børn og unge, som ikke går i skole, med det formål at genbruge plastik til byggeklodser til klasseværelser og skoler i samarbejde med UNICEF's lokale partnere.

Vi støtter dig gennem den miljøvenlige omstilling

Vi hjælper dig undervejs i at betjene dine kunder i denne store ændring. Ved at være gennemsigtige, levere data og arbejde med validering og godkendelser fra tredjepart.

.

.

.

.

.

inConnect sikrer, at vores underleverandører aktivt søger efter partnerskaber med organisationer, der kan hjælpe os med at nå vores mål. Deres ekspertise inden for social compliance, bæredygtig materiale udvikling og miljøindsats er uvurderlig for at omstille produkter og processer til mere bæredygtige muligheder.

.

EcoVadis vurderer en virksomhed ud fra, hvor godt den indarbejder væsentlige emner som miljø, arbejdskraft og menneskerettigheder, forretningsetik og bæredygtigt indkøb i sine politikker, procedurer, kurser og nøgleindikatorer. På grundlag af en dybtgående vurdering af organisationen og en streng scoringsmetode viser de, hvordan en organisation forvalter sin værdikæde i et gennemsigtigt scorekort og en medaljescore (bronze, sølv, guld og platin). De har vurderet over 100.000 virksomheder i mere end 175 lande og 200 brancher. inConnects underleverandør har fået en platinvurdering, hvilket placerer dem blandt de 1 % bedste virksomheder på markedet for reklameprodukter for deres præstationer inden for socialt ansvar og bæredygtig forretningsdrift.

Besøg EcoVadis websted

.

inConnects underleverandør har siden 2022 tilsluttet sig FN's Global Compact (UNGC), verdens største frivillige bæredygtighedsinitiativ for virksomheder. Deltagere i UNGC tilpasser deres strategi og aktiviteter til de ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. De støtter aktivt FN's brede mål (herunder målene for bæredygtig udvikling) og forpligter sig til at indsende en årlig rapport om fremskridt.

.

Besøg UNGC websted

.

Bæredygtig forandring i globaliserede forsyningskæder kan kun opnås i bredt baserede partnerskaber. inConnects underleverandør er medlem af Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) siden 2018. Dette er en adfærdskodeks baseret på Den Internationale Arbejdsorganisations standarder, der hjælper globale virksomheder med at opbygge etiske forsyningskæder og samtidig løbende overvåge og forbedre de sociale standarder rundt om i verden.

Besøg Amforis websted

.

Prevented Ocean Plastic-programmet er et globalt genbrugsinitiativ, der hjælper titusindvis af mennesker rundt om i verden med at tjene til livets ophold, rense deres kystlinjer og forebygge havplast. Prevented Ocean Plastic er genbrugsplast, der er indsamlet fra kystområder, der er i fare for plastikforurening af havene. Denne havbårne plastik ville ifølge akademiske definitioner sandsynligvis ende i havet, hvis den ikke blev indsamlet med henblik på genanvendelse. Prevented Ocean Plastic samarbejder med tværsektorielle mærker, producenter, leverandører og fortalere, der deler vores værdier og ønsker at forebygge havplast.

Besøg POP-webstedet

.

Better Cotton er verdens førende bæredygtighedsinitiativ indenfor bomuld. Deres mission er at hjælpe bomuldssamfundet med at overleve og trives, samtidig med at de beskytter og genopretter miljøet. Siden maj 2022 har inConnects underleverandør været medlem af Better Cotton. Better Cotton er indkøbt via en kæde af kontrolmodel kaldet massebalance. Det betyder, at Better Cotton ikke kan spores fysisk til slutprodukterne, men Better Cotton bønderne nyder godt af efterspørgslen efter Better Cotton i tilsvarende mængder som dem, vi "indkøber".

Besøg Better Cotton websted

.

Træer og skove spiller en afgørende rolle i kampen mod klimaændringer og tab af biodiversitet. Der er intet liv uden træer. Derfor planter Trees for All nye skove over hele verden, genopretter ødelagte skove og øger folks bevidsthed om træernes betydning - uanset om det er tæt på hjemmet eller på den anden side af jorden. Deres projekter bidrager til at skabe et bedre klima, større biodiversitet og sundere levevilkår for alle. inConnect støtter Trees for All ved at vores underleverandør donere en del af indtægterne fra Pebbles genanvendelige notesbog til Trees for All.

Besøg Trees for All websted

.

Waste2Wear er en af pionererne inden for tekstilindustrien, der forvandler affaldsplast til garn, stof og andre produkter. Siden 2007 har de været på en mission om at afhjælpe plastikproblemet på planeten ved at innovere produkter fremstillet af genbrugsplast ved hjælp af sporbare og gennemsigtige forsyningskæder. Ved hjælp af den mest avancerede teknologi har de skabt deres prisvindende blockchain, der giver gennemsigtighed og sporbarhed i hele forsyningskæden.

Besøg Waste2Wear-hjemmeside

.

inConnect benytter PostNord