Refurbished IT (istandsat) - lad os gøre nogert godt for miljøet.

I den cirkulære økonomi holdes produkter og materialer i kredsløb på samme kvalitetsniveau så længe som muligt. Affald er ikke længere affald, men råvarer der udgør en værdi. Cirkulære produkter kan være holdbare, lette at genbruge eller genanvende og mindre miljø- og klimabelastende.

At benytte genanvendt IT-udstyr har flere fordele, især med fokus på miljømæssige hensyn og økonomiske besparelser. Her er tre af de største:

  1. Miljøvenlig: Genanvendt IT-udstyr bidrager markant til at reducere den miljømæssige påvirkning. Når du vælger genanvendt udstyr, forhindrer du elektronisk affald i at ende på lossepladser eller i forbrændingsovne. Dette reducerer behovet for udvinding af råmaterialer og energiintensiv produktion af nye enheder. Derudover mindsker genanvendelse af komponenter og materialer e-affaldets negative konsekvenser, som f.eks. udslip af farlige kemikalier og metaller i miljøet.
  2. Økonomisk fordelagtigt: Genanvendt IT-udstyr er normalt betydeligt billigere end nyt udstyr. Dette giver dig mulighed for at opgradere din IT-infrastruktur eller erhverve nødvendigt udstyr væsentligt billigere end ved at købe nye enheder.
  3. Reduktion af CO2-aftryk: Ved at vælge genanvendt IT-udstyr reducerer du også dit CO2-aftryk. Produktion af nye elektroniske enheder er energiintensiv og udleder betydelige mængder drivhusgasser. Genanvendt udstyr kræver meget mindre energi og ressourcer for at blive klar til brug igen. Dette hjælper med at reducere din samlede klimapåvirkning og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Samlet set giver brugen af genanvendt IT-udstyr dig mulighed for at gøre en positiv forskel for miljøet og din økonomi. Det er en bæredygtig og økonomisk fordelagtig løsning, der ikke kun sparer penge, men også reducerer affald og begrænser ressourceforbruget.

Klargøringsproces:

Klargøringsproces er understøttet af 3 ISO-certificeringer, 9001 (kvalitetsstyring), 14001 (miljøstyring) og 27001 (informationssikkerhedsstyring). Alt udstyr fra Tier1 asset gennemgår en bred vifte af processer, herunder rengøring og sortering, datasletning, produktklassificering og detaljeret kvalitetskontrol.

Som Microsoft autoriseret refurbisher, kan Tier1 Asset garantere, at alle produkter kommer med en autentisk og pre-installeret Windows 10-licens (Home eller Pro). Dette giver dig samme oplevelse som et nyt produkt, når din enhed tages i brug.